Slideshow

 • Slide1
  5000+ ZZP-ers met een passie voor het publiek domein
 • Slide2
  Verbinding tussen overheden en ZZP-ers
 • Slide3
  Maak ook verbinding met ons unieke netwerk!
Opdrachten

Opdrachten (30)

donderdag, 26 november 2020 18:33

Programmamanager thuiswerken

Written by

OverheidZZP zoekt een programmamanager thuiswerken voor P-Direct onderdeel van het ministerie van BZK. 
Een fulltime (36u) opdracht gedurende 12 maanden. Bij interesse ontvangen wij graag uw CV, Motivatie (beide in word) en uurtarief (80-85 euro inclusief overige kosten exclusief btw is maximaal haalbaar). Deadline maandag 30 november 10:00 uur.

Opdrachtgever
P-Direkt is de hr-dienstverlener van de rijksoverheid. Wij bieden een breed pakket aan diensten op het snijvlak van hr en ict voor de bijna 140.000 medewerkers en managers die werken bij ministeries en andere overheidsorganisaties. Onze bekendste eindproducten zijn salarisbetaling (‘iedereen op tijd het juiste salaris’) en informatievoorziening. Met de innovatieve technologie van P-Direkt kunnen medewerkers en managers van de rijksoverheid hun personeelszaken eenvoudig regelen via het zelfbedieningsportaal. Jaarlijks verwerkt P-Direkt ruim 9,7 miljard euro aan personeels- en salariskosten.
P-Direkt is als shared service organisatie een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij P-Direkt werken ruim 700 medewerkers, verspreid over Den Haag, Zwolle en Bonaire. De vier kernwaarden van P-Direkt zijn terug te vinden in al onze activiteiten, producten en diensten: wij zijn betrouwbaar, efficiënt, klantgericht en innovatief. P-Direkt blijft toekomstbestendig door aan te blijven sluiten bij de wensen en eisen van onze klanten en gebruikers. Onze mensen en onze organisatie blijven zich ontwikkelen. In het masterplan 2020-2025 hebben we vastgelegd hoe we dat de komende jaren gaan doen. We werken daarbij langs vier pijlers:
- wendbaarheid,
- continu verbeteren,
- samenwerken en
- vakmanschap.
Met de aandacht voor deze pijlers versterken we onze organisatie, onze teams, onze leidinggevenden en onze medewerkers.

Afdelingsomschrijving
De afdeling Relatiebeheer & Ontwikkeling (R&O) is een professionele, innovatieve en deskundige afdeling die de verbetering van de dienstverlening van P-Direkt faciliteert, de vernieuwing van de dienstverlening van P-Direkt aanjaagt en die (intern en extern) afstemt en coördineert.

Project
De rijksoverheid heeft naar aanleiding van de Covid-19 pandemie bepaald dat een groot deel van de rijksambtenaren ook na 1 september thuis moet/kan werken. Ook op lange termijn zal er structureel meer thuisgewerkt worden. BZK onderzoekt in de zomer van 2020 mogelijke lange termijn scenario’s.
P-Direkt beschikt over heel veel persoonsgegevens en heeft de verplichting aantoonbaar te kunnen maken dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Bij de start van P-Direkt is gekozen voor een opzet die ervoor zorgde dat iedere medewerker van het contactcenter iedereen moet kunnen bedienen. Daarbij paste een open productie-omgeving binnen een gecompartimenteerde (afgesloten) omgeving voor de bescherming van de data, maar ook voor de medewerkers zelf. Hierdoor kan een groot deel van het werk niet vanuit huis worden gedaan, aangezien wij dan onvoldoende aantoonbaar kunnen maken dat P-Direkt zorgvuldig met de gegevens omgaat. Bij medewerkers die niet thuis mogen werken, leeft het gevoel dat wij hen dat niet toevertrouwen, maar het gaat vooral om dat P-Direkt moet kunnen aantonen dat we op het gebied van informatiebeveiliging en AVG betrouwbaar zijn. Bovendien willen we de medewerkers en hun imago beschermen, voor als er een data-lek is. We moeten kunnen aantonen dat het niet van ons/een specifieke medewerker afkomstig is. 

Inmiddels bestaan er veel technische oplossingen en kan je de werkwijze anders inrichten, maar dat is niet zomaar geregeld. Nu wordt nagedacht over dat rijksambtenaren mogelijk structureel (gedeeltelijk) thuis gaan werken, willen we dat ook voor onze dienstverlening mogelijk maken, voor zover dat kan.
Daarom is nu ons streven het voor alle medewerkers van P-Direkt mogelijk te maken om veilig en verantwoord thuis te kunnen werken. We starten een project gericht op het realiseren van de randvoorwaarden die het mogelijk maken voor alle medewerkers van P-Direkt om veilig en
verantwoord thuis te kunnen werken. Er is daarbij behoefte aan een weging van de invalshoeken, variabelen en risico’s. Na een eerste inventarisatie kan een besluit genomen worden over mogelijke ontwikkelpaden in een volgende fase en kunnen concrete handelingen in gang gezet worden.

Opdrachtomschrijving
Het uitgangspunt van het project is “Ik werk voor P-Direkt thuis, mits..”.
De volgende onderzoeksvragen vormen de basis voor een verdere uitwerking door een projectmanager:
1. Welke soorten werkzaamheden zijn te onderscheiden en welke rollen bij P-Direkt voeren deze uit? Hierbij wordt het werk opgedeeld naar bijvoorbeeld soort activiteit, processen en klantgroepen. Verschillende rollen voeren dat werk uit. Alle vragen eronder dienen voor de onderscheiden types van werk en rollen te worden bekeken. De risico’s verschillen en daarmee ook de oplossingen.
2. Wat zijn de risico’s in het werk zelf, waarbij we aantoonbaar in control moeten zijn als het
gaat om informatiebeveiliging en privacy.
Welke randvoorwaarden moeten worden ingevuld?
3. Welke technische oplossingen zijn er? En hoe geven die invulling aan de hiervoor genoemde randvoorwaarden per werksoort?
Gevraagd wordt te denken in verschillende oplossingen, zodat we kunnen kiezen. Wee creatief.
4. Onderzoek of er vanuit de zijde van medewerkers die thuiswerken dan nog risico’s zijn,
waarvoor we de mensen willen beschermen?
Wat als het niet goed is georganiseerd en er liggen zaken op straat, wat betekent dat dan voor een individu of een groep van medewerkers.
5. Wat is er voor de medewerkers nodig aan voorzieningen? Hierbij gaat het om de werkplek zelf en de omgeving, zaken als hardware, software, Arbo, sociale aspecten.
6. Wat is er nodig om het werk goed te kunnen doen? Hoe gaan we om met kennisdeling, resultaatsturing en , resultaatmonitoring.
7. Hoe behouden we ons gevoel van betrokkenheid en sociale cohesie als er meer wordt thuisgewerkt?
8. Wat is de financiële impact van verschillende keuzes en oplossingen?
9. Wie zijn stakeholders en hoe zitten zij hierin?
Op basis van het onderzoek wordt een rapport opgesteld, waaruit vooral logische keuzes volgen voor de mogelijkheden tot thuiswerken. Het DT gaat ervanuit dat dit het karakter heeft van een advies, met voorgestelde oplossingen, die we weliswaar formeel bekrachtigen.

Dit project gaat over het creëren van de mogelijkheden tot thuiswerken voor elke medewerker. Omdat we willen dat iedereen de mogelijkheid heeft om thuis te werken is het goed om dan aan te geven welk type van werk echt vanaf de werklocatie moet worden verricht (bijvoorbeeld BHVtaken). We verwachten geen uitspraak over hoeveel er dan thuis kan worden gewerkt. Dat ligt aan de samenstelling van een werkpakket en dat is aan de leidinggevende en de medewerker.

We verwachten ook een uitspraak over welke taken er wel veilig thuis gedaan kan worden, wat is het minimum. Denk aan mail, vergaderstukken, instructies e.d. .
Het proces ziet er als volgt uit:
1. Fase 1: analyse en opzet projectvoorstel met voorstel opzet analyse. Inventarisatie variabelen, eerste inventarisatie weging variabelen inclusief risico’s. Opleveren analyse en projectbrief.
2. Fase 2: discussie en besluitvorming afstemming, definitieve weging en besluitvorming, afbakening en timing deelprojecten DT P-Direkt. Hiermee kan het projectplan worden opgesteld.
3. Fase 3: formuleren in en gang zetten vervolgacties formulering en uitvoering deelprojecten adhv prioritering, evaluatie deelprojecten en evt bijstellen afbakening adhv voortschrijdend inzicht.

Eisen & wensen
Aanbiedingen van kandidaten worden beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt de kandidaat niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). 
Eis 1
Kandidaat beschikt over een diploma op WO-niveau.
2
Kandidaat beschikt over kennis van agile projectmanagement
3
Kandidaat heeft werkervaring op het gebied van verandermanagement
4
Kandidaat heeft werkervaring op het gebied van het schijven van
adviesrapporten
5
Kandidaat heeft werkervaring binnen de Rijksoverheid
6
Kandidaat heeft werkervaring op het gebied van stakeholdermanagement
binnen het bestuurlijke domeindinsdag, 17 november 2020 15:02

Vooraankondiging: Medior stedenbouwer en Adviseur RO

Written by

OverheidZZP verwacht binnenr enkele weken twee interessante nieuwe interim opdrachten beschikbaar te hebben bij een gemeente ten zuiden van Utrecht. 
Betreft een medior Stedenbouwer (12-16u) en een medior adviseur RO (24u). Uitvoerig profiel komt binnenkort beschikbaar. 

Maak nu alvast je interesse bij ons kenbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

 

 

 

 

dinsdag, 10 november 2020 10:26

Projectleider/ lobbyist RES

Written by

OverheidZZP zoekt voor een landelijk opererende natuur/milieuorganisatie een projectleider/lobbyist Regionale Energiestrategiën (RES) en specifiek de RES 1.0. De verwachte inzet is variabel en maximaal 24uur/week tot 1 juli 2021. Werklocatie zal landelijk zijn, veel is mogelijk vanuit huis en een specifiek aandachtsgebied is in eerste instantie Noord-Holland Noord. 

Heb je aantoonbare feeling met natuurbescherming en interesse in deze uitdagende opdracht én ben je overtuigd van een sterke match met het profiel dan komen wij graag met je in contact. Stuur ons je CV en een scherp uurtarief via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanleiding en motivatie van onze opdrachtgever luidt: "De natuur mag niet ten koste gaan van de energietransitie" 

RES
In de RES worden de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk gebracht in 30 regio’s. In een RES-regio werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven en inwoners, regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor:

 • de opwekking van weersafhankelijke hernieuwbare energieopwekking op land;
 • de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en
 • de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.

RES1.0
De RES 1.0 wordt op 1 juli 2021 aangeboden aan het NP RES. De RES 1.0 met hierin het aanbod ten aanzien van elektriciteit en een Regionale Structuur Warmte, wordt geaccordeerd door Gedeputeerde Staten, de colleges van B&W en de Waterschapsbesturen. Het wordt formeel vastgesteld door gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de waterschappen.

Projectleider/Lobbyist
Onze opdrachtgever zoekt een intern projectleider die verantwoordelijk is voor: 
- opzetten/voorzitten/uitwerken projectteamvergaderingen;
- met intern team bestaande uit verschillende disciplines (ecoloog, jurist, communicatie, PA etc.) de juiste koers kiezen in aanloop naar RES 1.0, inspelen op kansen en zo nodig bijstellen;
- goed doorgronden van het RES proces -  adviseren waar en wanneer de organisatie invloed uit kan oefenen op het proces; 
- externe contacten met andere organisaties onderhoud die ook hiermee bezig zijn (aanvullend op wat andere projectleden al doen);
- Verantwoordelijk wordt voor de regionale lobby rondom het IJsselmeer en specifiek de kop van Noord Holland (alternatieve plan verder brengen);
- Verantwoordelijk wordt voor de nationale lobby voor meer regie overheid op RESsen.

Functie-eisen:
- Goed ingevoerd in het RES proces;
- Projectleider met kennis en ervaring van lobby en meer coördinerende taken;
- Pré: Mediaervaring ivm het lobbytraject;
- Pré: Bij voorkeur een sterk netwerk rondom het IJsselmeer. 

 

 

woensdag, 04 november 2020 20:19

Projectmanager ARBO/HR

Written by

OverheidZZP zoekt voor de belastingdienst een projectmanager ARBO/HR.
De opdracht kent een omvang van 28-36 uur per week met een doorlooptijd van 6 maanden (initieel tot eind 2020). 
Ben je overtuigd van een sterke match?
Stuur ons uiterlijk zondag 8 mei je CV, Motivatie en scherp uurtarief via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

De opdracht:

Operationeel (project-)manager op de uitvoering van diverse Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). En coördinatie en sturing op uitvoering nieuwe producten en diensten op gebied van preventie en duurzame inzetbaarheid. Operationeel (project-)manager op de uitvoering van diverse Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). En coördinatie en sturing op uitvoering nieuwe producten en diensten op gebied van preventie en duurzame inzetbaarheid.

Naast de managers van het team en de adviseur het enorme werkpakket op het gebied van preventie coördineren en sturen. Samenwerken met de preventieadviseurs om de gestelde doelen te halen.

Gevraagd profiel:

-HBO arbomanagement of HR en projectmanagementervaring (min. 3 jaar)
-Kerncompetentie is samenwerken!
-Kennis van arbomanagement en RI&E.
-Ervaring met overheidsorganisatie.
-Competenties: Samenwerken, Projectmanagement, Helikopterview

Intakegesprek: 19 november tussen 13:00-16:00

 

woensdag, 21 oktober 2020 17:40

Adviseur Onderwijshuisvesting

Written by

OverheidZZP zoekt voor de gemeente Delft een adviseur onderwijshuisvesting per 1-1-2021.
Een opdracht voor gemiddeld 16u/week gedurende 3 jaar! 
Interesse en overtuigd van een sterke match? Wij ontvangen graag uw CV, Motivatie (gericht op de functie-eisen) en uurtarief (max euro 90-100). 

Deadline woensdag 28-10.

Als Adviseur Onderwijshuisvesting lever jij een bijdrage aan een aantrekkelijker Delft om in te wonen
en leven. We willen goed onderwijs voor iedereen en daarnaast kenniswerkers aan de stad
(ver)binden. In Delft wordt het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs gehuisvest in meer dan 50
schoolgebouwen, variërend van monumentaal tot modern en energieneutraal. In jouw rol zie je onder
andere toe op een goede spreiding van het onderwijsaanbod over de stad en adviseer je over
financiering van nieuwbouw en inrichting.
In het overleg met de schoolbesturen zet je je kennis van bouwzaken, duurzaamheid, wetgeving en
onderhandelingsvaardigheid in. Daarnaast ben je op de hoogte van:
- de bouwkosten en de ontwikkelingen op dat gebied;
- de financiële regelgeving binnen gemeenten;
- de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.
Je begeleidt en beoordeelt ingediende voorstellen en uitvoeringsplannen tot (vervangende)
nieuwbouwprojecten voor scholen en begrotingen. Hierbij ben je vanaf de initiatieffase tot en met de
oplevering en financiële afrekening betrokken. Een belangrijke gezamenlijke maatschappelijke opgave
waar jij aan bijdraagt is om tot verdere verduurzaming van schoolgebouwen te komen. De gemeente
Delft heeft de ambitie om in 2050 volledig aardgasvrij en energieneutraal te zijn. Dit is een enorme
opgave voor het maatschappelijk vastgoed en met name onderwijshuisvesting en sportvoorzieningen.
De komende 30 jaar moeten, vanuit het IHP, 34 scholen vervangende nieuwbouw krijgen, 8
monumentale scholen gerenoveerd worden en 12 scholen worden aangepast. Om deze opgave
binnen de kaders te kunnen realiseren moet je voldoende op de hoogte zijn van het ontwikkelen en
realiseren van duurzame frisse schoolgebouwen binnen de (beperkte) financiële mogelijkheden van
de gemeente.

Functie-eisen:

o Minimaal een afgeronde HBO opleiding;
o Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring binnen onderwijshuisvesting bij de
overheid (gemeente of rijksoverheid) of bij een adviesbureau op het gebied van
onderwijshuisvesting;
o Minimaal vijf (5) jaar ervaring, in de afgelopen acht (8) jaar, met projectmanagement
met scholenbouw en bouw sportaccommodaties;
o Je hebt aantoonbare werkervaring binnen minimaal één van de thema's
energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit.
o Je hebt werkervaring als projectleider ten aanzien van het bouwen van duurzame
schoolgebouwen, in de afgelopen vijf (5) jaar;
o Je hebt aantoonbare werkervaring met integrale beleidsontwikkeling in een politiek
bestuurlijke omgeving.

woensdag, 21 oktober 2020 17:29

Senior projectmanager infrastructurele projecten

Written by

OverheidZZP zoekt voor de gemeente Leiden 2 senior projectmanager infrastructurele projecten.
Langlopende opdracht (12mnd) voor 24u/week.
Interesse en overtuigd van een sterke match? Reageer direct en uiterlijk vrijdag 30 oktober via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met CV, toelichting op de functie-eisen en tarief (euro 100-110).

Gemeente Leiden is op zoek naar twee (2) senior projectmanagers ruimtelijk fysieke projecten. Als senior projectmanager ben je integraal verantwoordelijk voor het realiseren van grote projecten in het fysieke domein. Je bent integraal verantwoordelijk voor het eindresultaat, het vormgeven van je projectteam conform het IPM model, waarbij jij het overall management voert en projectmanagers, een contractmanager, een technisch manager, omgevingsmanagers en teamleden aanstuurt. Je draagt zorg voor de benodigde besluitvormingsstukken, de toekomstige aanbesteding(en), de contracten en de uitvoering van het gehele project. Daarnaast creëer je bestuurlijk draagvlak. Je zorgt er voor dat belanghebbenden optimaal betrokken zijn bij het project, zodat draagvlak ontstaat.

Participatie staat in Leiden hoog in het vaandel! We realiseren onze projecten samen met de stad. Je bouwt en onderhoudt een netwerk dat bijdraagt aan de realisatie van de organisatie en projectdoelen. Je zorgt ook voor een stimulerend en goed werkklimaat in het team/project en bevordert samenhang en samenwerking door heldere communicatie en goed overleg. Vanzelfsprekend horen een juiste opdrachtformulering, het schrijven van goede besluitvormingsstukken, begeleiding van aanbestedingsprocedures tot je takenpakket en leid je een project van A tot Z. Hierbij stuur je scherp op voortgang, risicobeheersing, kwaliteit en financiën. Een functie met veel verantwoordelijkheid.

Functie-eisen:

•Kandidaat heeft WO niveau aangevuld met passende opleiding op gebied van projectmanagement en10+ jaar ervaring op het gebied van stedelijke-, gebieds- en vastgoedontwikkeling en/of inrichting;  
•Kandidaat heeft ervaring met participatieprocessen;
•Kandidaat heeft kennis van contractvorming en –bewaking;
•Kandidaat kennis van aanbesteden (UAV-GC);

zaterdag, 17 oktober 2020 07:49

Kwartiermaker en opdrachtnemer 1-loket

Written by

OverheidZZP zoekt per 1-12 voor de provincie Noord-Brabant een kwartiermaker/opdrachtnemer 1-loket. 
Overtuigd van een sterke match? Wij ontvangen graag je Cv, Motivatie (ga in op de functie-eisen), tarief (max euro 90) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Deadline is dinsdag 27-11-2020. 

 

Opdrachtomschrijving
De provincie Noord- Brabant werkt samen met andere partners aan een provincie waar het fijn, veilig en gezond leven is, een Brabant dat concurrerend en ondernemend is; een levendig Brabant.

Binnen de provinciale organisatie zorgt het programma Facilitaire Dienstverlening daarin dagelijks voor een gastvrije en professionele dienstverlening. Zij staan klaar om het werken aan de provinciale maatschappelijke opdracht zo goed mogelijk te laten verlopen. Het zijn ‘mogelijkmakers’.

Eén van de ambities voor 2021 is het ontwikkelen en realiseren van 1 loket. Eerst met een stevige basis voor alle facilitaire onderdelen, maar ook met mogelijkheden om dit uit te bereiden met andere bedrijfsvoeringstaken.

Wat ga je doen?

Voor het ontwikkelen en vormgeven van de Front-office zoeken we een opdrachtnemer en kwartiermaker. Je geeft enerzijds vorm aan de ontwikkeling van het 1 loket en de bredere inbedding in de organisatie samen met andere bedrijfsvoeringsprogramma’s. En anderzijds geef je leiding aan de vorming en ontwikkeling van het nieuw front-office team. Samen met andere opdrachtnemers binnen het programma geef je in het managementteam uitvoering aan doorontwikkeling van het programma.

We zijn op zoek naar een echte facilitaire innovator, met ruime ervaring in het werken in een provinciale organisatie op het gebied van businesspartnerschap, veranderopgaven op facilitair gebied en het leidinggeven aan een front-office team. Je bent verantwoordelijk voor de growing en going concern.

Je maakt onderdeel uit van het managementteam van het programma facilitaire dienstverlening en legt verantwoording af aan de programmamanager Facilitaire Dienstverlening.

Kandidaatomschrijving
Functie-eisen:

-Hbo-kennis en ruime ervaring op het gebied van facilitaire dienstverlening, bij verschillende soorten organisaties, waarvan in ieder geval met facilitaire opdrachten bij een provinciale overheid;

-Ervaring met leidinggeven aan een front-office team;

-Ervaring met businesspartnerschap in overheidsland;

-Ervaring met facilitaire management en projectleiding in tijden van Corona bij een overheid;

-Innovatief, doortastend, oplossingsgericht;

-Verbindend, zelfstandig en ondernemend;

-Stelt waar nodig bestaande werkwijzen ter discussie en komt met en geeft uitvoering aan verbeteringen.

Interviewplanning
We streven ernaar de gesprekken te voeren in week 45 (2 en 3 november)


Toelichting op rooster
Bij de provincie Noord-Brabant zijn we flexibel, en dat verwachten we andersom ook. Het (incidenteel) verrichten van werkzaamheden in de avonden of weekenden kan onderdeel zijn van deze opdracht, en de vergoeding hiervoor wordt geacht in het overeen te komen tarief te zitten.

zaterdag, 17 oktober 2020 07:43

Projectleider/contractmanager facilitaire dienstverlening

Written by

OverheidZZP zoekt per 1-12 voor de provincie Noord-Brabant een projectleider én contractmanager Facilitaire Dienstverlening.
Langlopende opdracht voor 32 uur/week. Interesse stuur ons uiterlijk dinsdag 27-11 je CV, Motivatie (met toelichting op de functie-eisen), Tarief (max. euro 90), via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Opdrachtomschrijving
De provincie Noord- Brabant werkt samen met andere partners aan een provincie waar het fijn, veilig en gezond leven is, een Brabant dat concurrerend en ondernemend is; een levendig Brabant.

Binnen de provinciale organisatie zorgt het programma Facilitaire Dienstverlening daarin dagelijks voor een gastvrije en professionele dienstverlening. Zij staan klaar om het werken aan de provinciale maatschappelijke opdracht zo goed mogelijk te laten verlopen. Het zijn ‘mogelijkmakers’.

Het programma Facilitaire Dienstverlening is gestart met een doorontwikkeling, onder andere op het gebied van gastvrijheid en professionalisering.
Wat ga je doen?

Wij zijn op zoek naar een projectleider die onder andere de doorontwikkeling in facilitaire dienstverlening op het gebied van gastvrijheid en klantcontacten een stevige impuls kan geven. Daarnaast heb je ook ruime ervaring in contractmanagment en vind je het een uitdaging om zorg te dragen voor de servicecontracten die wij in regie uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de catering en schoonmaak. En ben je steeds samen met de andere opdrachtgevers in het programma op zoek hoe de werkzaamheden het beste uitgevoerd kunnen worden, in regie, of in eigen uitvoering. En draag je bij aan het vormen van één loket bedrijfsvoering. En hebt hier al ervaring in.

Samen met andere opdrachtnemers binnen het programma geef je in het managementteam uitvoering aan doorontwikkeling van het programma. In het bijzonder geef je samen met de opdrachtnemer voor het front-office team vorm aan de tot stand komen van een nieuw team, waarbij een kwaliteitsgroei in gastvrijheid en klantgerichtheid leidend is.

We zijn op zoek naar een ondernemende facilitaire senior, met ruime ervaring in het werken in het bedrijfsleven, maar ook in overheidsland, bij voorkeur een provinciale organisatie.

Je maakt onderdeel uit van het managementteam van het programma facilitaire dienstverlening en legt verantwoording af aan de programmamanager Facilitaire Dienstverlening.

Kandidaatomschrijving
Functie-eisen: 

- Hbo-kennis en ruime ervaring op het gebied van facilitaire dienstverlening, bij verschillende soorten organisaties, waarvan in ieder geval met facilitaire opdrachten bij een provinciale overheid;

- Ervaring facilitair contractmanagement zowel bij private als publieke organisaties, bij voorkeur een provinciale organisatie;

- Ervaring met facilitaire management en projectleiding in tijden van Corona bij een overheid;

- Ondernemend, doortastend, oplossingsgericht;

- Verbindend, zelfstandig en hands-on mentaliteit;

- Stelt waar nodig bestaande werkwijzen ter discussie en komt met en geeft uitvoering aan verbeteringen.

Interviewplanning
We streven er naar de gesprekken te houden in week 45 (2 en 3 november).


Toelichting op rooster
Een 32-urige werkweek is bespreekbaar. Bij de provincie Noord-Brabant zijn we flexibel, en dat verwachten we andersom ook. Het (incidenteel) verrichten van werkzaamheden in de avonden of weekenden kan onderdeel zijn van deze opdracht, en de vergoeding hiervoor wordt geacht in het overeen te komen tarief te zitten.

zaterdag, 17 oktober 2020 07:05

Bestuursadviseur (hernieuwde oproep!)

Written by

OverheidZZP zoekt voor het Bureau Directeur-Generaal Toeslagen (min FIN) een Bestuursadviseur.
Opdracht voor 36u/week gedurende 6 maanden. Bij interesse ontvangen wij graag uiterlijk zondag 1 november je CV, Motivatie en Uurtarief (indicatief euro 90) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Opdrachtgever
Het Bureau Directeur-Generaal zorgt voor de politiek-bestuurlijke ondersteuning en advisering van de directeur-generaal (DG) van Toeslagen. Dit doen we op het gebied van de (inter)departementale stukkenstroom, besluitvormingsprocessen, voortgangsbewaking van parlementaire zaken én voor de algehele bewaking van de kwaliteit van stukken en processen. Dit met als doel om de integraliteit van de politiek-bestuurlijke advisering van de DG én ordentelijke besluitvormingsprocessen te ondersteunen en te borgen. Je werkt in een politiek-bestuurlijke omgeving binnen een team van acht collega’s dat nog volop in ontwikkeling is.

Functieomschrijving
In jouw rol van bestuurlijk adviseur adviseer je op operationeel/tactisch niveau over processen, vraagstukken en dossiers met een hoog politiek-bestuurlijke component of met een hoge bestuurlijke complexiteit. Je hebt gevoel voor de context waarbinnen je werkt en je beschikt over een goed ontwikkelde politieke sensitiviteit en bestuurlijke gevoeligheid. Als geen ander weet jij vraagstukken te analyseren om vervolgens de juiste verbanden te kunnen leggen met oog voor de verschillende disciplines, invalshoeken en aandachtsgebieden.

Je hebt een scherp oog voor (in)formele regels, ontwikkelingen en krachtenvelden binnen en buiten de Belastingdienst en je vervult een rol van betekenis door dossiers met elkaar te vervlechten en te verbinden. Dat doe je met een blik op de Belastingdienst als geheel en over grenzen heen, als de spreekwoordelijke spin in het web. Je hebt overzicht op en inzicht in de ontwikkelingen op de (actuele) dossiers van de Belastingdienst. Ook ben je verantwoordelijk voor de verbinding met ons kerndepartement, vooral met de adviseurs van de bewindspersonen en de (plaatsvervangend) secretaris-generaal.

Concrete werkzaamheden die je uitvoert zijn o.a.:
• Adviseren van de DG betreffende politiek bestuurlijke dossiers.
• Zorgdragen voor inhoudelijke afstemming op dossiers tussen DG en directeuren.
• Algehele bewaking van de kwaliteit van stukken.
• Voorbereiden bilaterale afstemming tussen DG en Staatssecretaris.
• Inhoudelijk voorbereiding en afstemming diverse agenda’s.
• Monitoren van het proces en inhoud van aanlevering van stukken tbv de Staatssecretaris.
• Accounthouderschap van Toeslagen.
• Secretaris overleg DT.
• Inhoudelijke Ondersteuning van bestuurder/DG bij diverse gremia.

Functie-eisen
• Je hebt een wo-masterdiploma.
• Je hebt aantoonbaar minimaal drie jaar ervaring binnen een bestuurlijk- politieke context.
• Je hebt ervaring met bestuursadvisering.

Gevraagde competenties
• organisatiesensitiviteit
• overtuigingskracht
• oordeelsvorming
• netwerken
• creativiteit
Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden en je bent als geen ander in staat om bestuurlijke notities snel te beoordelen en je kunt zo nodig te adviseren op inhoud en proces. Jouw adviezen zijn helder en kernachtig én getuigen van kennis, ervaring en betrokkenheid.
Je bent dan ook een bestuursadviseur pur sang die beschikt over bestuurlijke handigheid: je weet het strategisch gehalte en de kwaliteit van onze advisering structureel en in belangrijke mate te verhogen. Vanuit jouw overall-blik adviseer je onze DG over kansen en bedreigingen en geef je de doorontwikkeling van het Bureau Directoraat-generaal en Toeslagen mede vorm.

woensdag, 07 oktober 2020 16:02

Programmasecretaris - opdracht gesloten

Written by

OverheidZZP zoekt voor het Directoraat Generaal Koninkrijk Relaties van Min BZK een programmasecretaris. 
Opdracht voor 36 uur per maand en tenminste 6 maanden met als werklocatie Den Haag. 
Interesse in deze mooie uitdaging en overtuigd van een perfecte match? 

Stuur je CV, Motivatie en scherp uurtarief uiterlijk zondag 11 oktober aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wij gaan graag voor je aan de slag!


Opdrachtomschrijving
Als gevolg van COVID-19 is de economie van Curaçao, Aruba en Sint Maarten (de Landen) ongekend zwaar geraakt. Toerisme, de grootste bron van inkomsten, is stil gevallen en er is sprake van een forse krimp van de economie, sterke stijging van de werkloosheid en een zorgelijke toename van armoede.Nederland helpt Curaçao, Aruba en Sint-Maarten met medische bijstand met het oog op beheersing van COVID-19, voedselhulp en continuïteit van intercontinentaal en interinsulair transport voor essentiële diensten. Daarnaast zijn leningen verstrekt. Nieuwe leningen worden alleen nog onder voorwaarden verleend: de landen voeren hervormingen en maatregelen door om het weerstandsvermogen te versterken. Een entiteit (ZBO) ondersteunt en ziet toe op de uitvoering. De maatregelen en hervormingen zien op de volgende thema’s: financiële sector, financieel beheer, kosten en effectiviteit publieke sector, economische hervormingen, zorg, onderwijs en versterking van de rechtsstaat.

Zie voor meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/10/kamerbriefover-besluitvorming-rijksministerraad-10-juli-2020
Momenteel
vinden gesprekken met de drie Landen plaats om te komen tot een akkoord met betrekking tot de hervormingen en maatregelen. Binnen DGKR worden voorbereidingen getroffen voor het opzetten en inrichten van de entiteit (ZBO). Tot die tijd zal een tijdelijke programmaorganisatie de taak met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen op zich nemen.

Opdracht
De Programmasecretaris ondersteunt, adviseert en is sparringpartner voor de programmadirecteur. Hij/zij richt het programmasecretariaat in, organiseert de programma-brede overleggen, bewaakt besluitvorming, zorgt voor verslaglegging en bewaakt nakoming en borging van acties. De programmasecretaris coördineert de totstandkoming van het integrale programmaplan en beheersplan en de voortgangsrapportage.

Werkzaamheden en resultaatgebieden
• Ondersteunen van de programmadirecteur bij het vormgeven en inhoudelijk definiëren van het programma en bij het besturen van het programma; o Coördineren van de totstandkoming van het integraal programma en -beheersplan;
o Beschrijven en inrichten van benodigde processen;
o Ontwikkelen van instrumentarium om continue inzicht in de voortgang op het programma te hebben en passende bijsturingsmaatregelen te kunnen nemen.

• Inrichten van de programma-administratie en coördineren van alle noodzakelijke informatiestromen voor overleggen en besluitvorming;
o Verzorgen van de communicatie rond het programma, zowel in- als extern;
o Beheren van het programma-archief en zorgen voor procesafspraken over documentatie en informatievoorziening en monitoren op naleving hiervan.

• In overleg met de Directeur Landen en het programmateam verantwoordelijk voor de integrale programmaplanning;
o actueel houden van de planning, bewaken van de voortgang en signaleren van afwijkingen in de planning; verzorgen van challenges op de planning en risico’s en doen van voorstellen voor beheersmaatregelen.

• Organiseren van de verschillende overleggen en bijeenkomsten, regelen van de faciliteiten of voorzieningen die nodig zijn;
o Opstellen van de agenda, toezien op totstandkoming van de notulen, zorgen voor informeren van alle relevante partijen;o zorgen voor goede kwaliteit van de besluitvorming: worden de juiste onderwerpen voorgelegd, op de juiste tafel? En zijn de voorstellen van voldoende kwaliteit?;
o Toezien op het bewaken (en najagen) van de tijdige afhandeling en voortgang van besluiten, acties en tussenproducten;
o Opstellen van voorstellen en (beslis)notities.

• Verantwoordelijk voor periodieke voortgangs- en verantwoordingsrapportages op programmaniveau.

Profiel
• Minimaal HBO werk- en denkniveau;
• Ruime overheidservaring
• Ervaring met het werken in- en beheersen van complexe projecten en programma’s als programmasecretaris en met het opzetten en inrichten van een effectief programmasecretariaat;
• Ervaring met tactische/strategische advisering m.b.t. inhoud en aanpak programma-aanpak;
• Bij voorkeur kennis van en ervaring met de Landen;

Competenties
• Resultaatgericht en flexibel;
• Samenwerkingsgericht;
• Politiek-bestuurlijk sensitief en omgevingsbewust;
• Plannen en organiseren;
• Kunnen overtuigen en inspireren;
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Pagina 1 van 3