Slideshow

 • Slide1
  5000+ ZZP-ers met een passie voor het publiek domein
 • Slide2
  Verbinding tussen overheden en ZZP-ers
 • Slide3
  Maak ook verbinding met ons unieke netwerk!
dinsdag, 14 juli 2020 18:04

2x Programma management ondersteuner

Written by
Rate this item
(0 votes)

GESLOTEN: u kunt niet meer reageren.

 

OverheidZZP zoekt voor het ministerie van BZK twee Programma Management Ondersteuners. 
36 uur per week, 22-7 starten, doorlooptijd van minimaal een jaar. 

Interesse en overtuigd van een sterke match op de functie-eisen en wensen? 
Reageer met CV, Motivatie (ga hier in op de match met het gestelde profiel), uurtarief en beschikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Deadline: donderdag 16 juli 18:00 uur! 


Opdrachtomschrijving

Programmadirectie I bestaat op dit moment onder andere uit de programma’s eID, Actielijnen,
BRP en Machtigen met elke een eigen programma manager. Om hen te ondersteunen zijn er twee
management ondersteuners, die zorgen voor agendabeheer en eenvoudige administratieve
ondersteuning. Daarnaast zijn er op dit moment 4 PMO waarvan er het komende half jaar 2 zullen
vertrekken. Daarom is er behoefte aan extra capaciteit PMO, voor diverse programma’s.
Naast PMO is er een cluster Communicatie en een cluster Finance, dat zich voor alle
programma’s inzet.


Binnen alle programma’s is er de behoefte om de programma-administratie verder te
professionaliseren. Dat omvat het verder op orde brengen van de programma-administratie.
Hieronder wordt verstaan o.a. het opzetten en beheren van de nodige registers en logs, zoals een
risicoregister, issueregister, opvolgingsregister. Daarnaast het introduceren van professionele
standaarden binnen het programma en het verbeteren van overzichten t.b.v. sturing. Ook is
behoefte aan assistentie bij het opstellen en actualiseren van documentatie voor de
mijlpalenplanning en voortgangsbewaking.

Een van de programma’s waar we een PMO voor zoeken is programma eID, die heeft als doel heeft
het realiseren van een hoger veiligheidsniveau in de toegang tot digitale dienstverlening van
(semi)overheid, waarmee een hoger niveau van informatiebeveiliging en privacybescherming
wordt gerealiseerd.
Hiertoe wordt een stelsel ingericht en in werking gesteld waarbinnen voor personen de
keuzemogelijkheid bestaat om in het verkeer met de (semi)overheid verschillende elektronische
identificatiemiddelen op een hoger betrouwbaarheidsniveau te gebruiken, zowel publieke als één
of meerdere private middelen.
Vanuit dit programma zijn enkele oplossingen technisch gezien reeds ontwikkeld waarmee
eindgebruikers op niveau substantieel en hoog kunnen inloggen. Voor de toetsing zijn diverse pilots
uitgevoerd. In samenwerking met departementen, uitvoeringsorganisaties en leveranciers wordt door het
ministerie van BZK gewerkt aan het realiseren van toegang tot de digitale overheid op hogere
betrouwbaarheidsniveaus. Op het domein Digitale Toegang worden de nodige activiteiten
verricht vanuit programma’s en going concern van DigiD, eID, eHerkenning, eIDAS en Machtigen.
De kaderwet Wet Digitale Overheid die hiervoor de basis vormt is opgeleverd en ligt voor
ter behandeling in de Tweede Kamer.

Het maatschappelijk doel voor Digitale Toegang is:
Iedereen kan op een veilige, betrouwbare, toegankelijke, gebruiksvriendelijke,
begrijpelijke en persoonlijke manier met de overheid en met elkaar interacteren.
Steeds meer mensen kunnen in de almaar digitaler wordende maatschappij
participeren doordat de overheid intelligent en in samenwerking met burgers/bedrijven/
belanghebbenden, voortdurend optimaal gebruik maakt van de ontwikkelingen in het
digitale domein.
Hierbij worden de grondrechten en de publieke waarden beschermd en wordt bijgedragen
aan het versterken van de democratie.
Het programma MOOI heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een meerjarenplan verbetering
informatiehuishouding, en samen met de initiatiefnemers van de Wet open overheid (Woo) en
CZW, aan een aangepast wetsvoorstel. Het resultaat van dit overleg en het meerjarenplan zijn
onlangs aan de Kamer aangeboden. De initiatiefnemers hebben een aangepast wetsvoorstel
Woo ingediend.

Werkzaamheden
Er wordt ondersteuning gezocht voor meerdere programma’s en de exacte taken worden in
overleg bepaald.
Wat in ieder geval van belang is voor een toekomstige collega:
Van de medewerker wordt verwacht dat deze zich snel bewust wordt van de politiekbestuurlijke omgeving waarin het programma werkt en beschikt over voldoende schrijfvaardigheid.
Je hebt oog voor detail, gevoel voor kwaliteit.
Je hebt een sterk tekstueel inzicht en passie voor digitalisering.
Het voeren van een programmamanagement office (PMO) ter ondersteuning van
het programmamanagement en projectmanagement
Het acteren als informatieknooppunt van het programma m.b.t. de programmaen projectdocumentatie
Het opzetten en beheren van programmaregisters (o.a. risico-, issue-, opvolgingsregister) Het
voorbereiden van bijeenkomsten van de program board en vooroverleggen
Het leveren van ondersteuning bij kwaliteitsmanagement
Onderzoeken van mogelijkheden voor een gezamenlijke digitale werkruimte en zo
mogelijk zorgdragen voor de inrichting en het beheer daarvan
Voorbereiden van concept programmarapportages
Onderhouden van de programmamijlpalenplanning
Het leveren van administratieve en logistieke ondersteuning aan de programma-organisatie
en de program board.


Benodigde competenties
Resultaatgerichtheid
Organisatorische vaardigheden
Omgevingsbewustzijn
Communicatieve vaardigheden
Vermogen om overzicht te houden
Administratieve vaardigheden
Persoonlijkheidskenmerken:
Teamspeler
Dienstverlenende instelling,
nauwgezetheid Vasthoudendheid
Initiatiefrijk
Flexibele instelling

Eisen & wensen
Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt de kandidaat niet in aanmerking
voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. 

Functie-eisen
1 Kandidaat heeft recente en relevante werkervaring op het gebied van PMO. 

2 Kandidaat beschikt over WO werk- en denkniveau 

Wensen
1 Mate waarin de kandidaat over competenties beschikt 
2 Mate van ervaring op het gebied van PMO er de hierboven genoemde taken 
3 Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever. 
4 Kandidaat heeft ervaring binnen een Programma organisatie 
5 Inhoudelijke kennis van een van de onderwerpen van de Programma’s is 
een pre: Machtigen, eID, BRP, MOOI, FBS.
6 Uurtarief: (laagste tarief )

Additional Info

 • plaats: Den Haag - Min BZK
 • duur: 12 maanden
Read 183 times Last modified on donderdag, 10 september 2020 14:05