Slideshow

 • Slide1
  5000+ ZZP-ers met een passie voor het publiek domein
 • Slide2
  Verbinding tussen overheden en ZZP-ers
 • Slide3
  Maak ook verbinding met ons unieke netwerk!
vrijdag, 24 april 2020 10:34

Projectleider Aanpak jongeren met schulden

Written by
Rate this item
(0 votes)

Gesloten: u kunt niet meer reageren.

OverheidZZP zoekt voor de gemeente Oss een Projectleider Aanpak jongeren met schulden, WO diploma en ervaring in vergelijkbare rol vereist, 16uur per week in 2020 en 8 uur in 2021. Past u op het profiel en heeft u interesse? Wij horen graag van u met CV en uurtarief (indicatief 80-100 euro) uiterlijk maandag 11 mei, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Opdrachtomschrijving

Met de vaststelling van het Beleidskader Armoede en Schulden heeft de Gemeenteraad besloten om te starten met de aanpak jongeren met schulden (18-27 jaar). Deze aanpak heeft politiek hoge urgentie, Raad en College hebben deze aanpak breed in de publiciteit geventileerd, inwoners vragen al om deze nieuwe vorm van dienstverlening. Aan de Raad is kenbaar gemaakt dat de gemeente de schuldsanering en aanpak voor de jongeren in het eerste kwartaal van 2020 actief opstart.

De aanpak in een traject met de jongere is integraal van opzet. Het traject bestaat uit schuldsanering in combinatie met trajectbegeleiding. De trajectbegeleiding richt zich erop de jongeren een stap in zijn/haar ontwikkeling te laten zetten. Dit is ook een voorwaarde die aan de jongere wordt gesteld om mee te mogen doen in deze aanpak De schuldsanering en de meer administratieve begeleiding wordt opgepakt binnen het team Schuldhulpverlening van de afdeling Zorg, de trajectbegeleiding binnen het team Werk van de afdeling Werk en Inkomen. Externe partners kunnen ook een rol hebben, bijvoorbeeld in het op orde houden van de administratie.Opdracht projectleider
Jongeren met schulden zijn heel moeilijk bereikbaar. Zij onderschatten de gevolgen van hun schulden en zijn minder ervaren in het oplossen ervan. Zij zien de gemeente niet als een plek om hulp te zoeken. Als ze al hulp vragen vallen ze eerder uit. Waar dat mogelijk is wordt een jongere geholpen door de reguliere schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening vraagt vergroten van de inkomsten om de afloscapaciteit te vergroten, maar veel jongeren hebben daar de mogelijkheden niet voor (denk aan studenten, of kwetsbare jongeren in de bijstand) . Voor hen helpt een apart traject met aandacht voor opleiding (kwalificatie) en met de focus op het financieel zelfredzaam maken. Schuldsanering is een belangrijk onderdeel hiervan. Stress wegnemen en komen tot schuldenvrij zijn, waarbij het aflossen is afgestemd op wat de jongere kan redelijkerwijze betalen.

De trajectbegeleider is verantwoordelijk voor het succesvol aangaan en afronden van afspraken met de jongere via een overeenkomst over zijn/haar ontwikkeling en verplichtingen gedurende het traject. De schuldhulpverlener richt zich op de financiele problemen en het financieel gezond maken van de jongere. Beide medewerkers moeten nauw samenwerken. Het is de bedoeling in 2020-2022 voldoende ervaring met een nieuwe werkwijze voor jongeren op te doen om te kunnen beslissen of we deze vorm van dienstverlening structureel gaan hanteren.

Resultaten van het project die eind 2021 zijn behaald:

 • Deze aanpak in de gemeente Oss wordt toegepast voor jongeren waarvoor dat nodig is.
 • De organisatie voor deze aanpak is neergezet (inclusief bemensing met de benodigde deskundigheden en IT).
 • De werkprocessen/procedures en werkverdeling met werkinstructies zijn neergezet.
 • De instrumenten die nodig zijn om de aanpak te kunnen uitvoeren (b.v. saneringskrediet met bijbehorende -standaard- tekst voor een overeenkomst) zijn beschikbaar.
 • De medewerkers zijn vaardig om voor hun deel in het traject het gesprek met jongeren op de juiste en motiverende wijze te kunnen voeren of de overeenkomst te kunnen sluiten. We weten welke vaardigheden en deskundigheden bij diverse medewerkers nodig zijn en hebben deze ontwikkeld.
 • Binnen de twee meest betrokken teams is een keuze gemaakt om de trajectaanpak voor jongeren te laten uitvoeren door specialisten binnen het team, of dat elke consulent binnen het team deze trajecten moeten kunnen uitvoeren.
 • De rol van externe partners in dit soort trajecten is duidelijk.
 • De nodige PR-activiteiten zijn met de nodige middelen gerealiseerd.

Vooruitlopend op de komst van de externe projectleider zijn we dit voorjaar al met het project gestart.


De taken van de projectleider zijn:

 • Start van het project en uiteindelijk het bereiken van de beoogde projectresultaten.
 • Voorzitten van het projectteam, periodiek overleg van het team om het project verder te ontwikkelen en eventueel bijstellen.
 • Coördinatie van de inhoudelijke werkzaamheden.
 • Bewaken van de planning en van de te behalen resultaten van het project, inclusief de integraliteit van de aanpak, monitoren op succes/effect zoals in de businesscase is aangegeven.
 • Ondersteuning van de uitvoerders in het project.
 • Draagvlak voor het project in het projectteam, in de organisatie, en (samen met het management) ook bestuurlijk; daarom ook deelname aan de stuurgroep die als klankbord bij tegengestelde belangen/opvattingen.
 • Tussenrapportage voorjaar 2021.
 • Bijstellen van het project waar nodig, in afstemming met de stuurgroep.
 • Inschakelen van aanvullende relevante deskundigheid die niet in de projectgroep aanwezig is, wanneer nodig (te denken valt aan financieel-administratieve of juridische kennis).
 • Tijdig stagnatie en knelpunten signaleren en opschalen,opdachtgever en stuurgroep inschakelen.
 • Communicatie over het project (schuldeisers, gemeentelijke organisatie, bestuur en Raad, externe partners, inwoners).
 • Goede overdracht aan de interne projectleider die in 2022 het project gaat afronden (evaluatie met Gemeenteraad en implementeren werkwijze in de reguliere dienstverlening)

Kandidaatomschrijving

De kandidaat:

 • Is in staat het overzicht te houden op het totale project.
 • Onderhoudt contacten met alle betrokken partijen en zorgt ervoor dat alles in goede banen wordt geleid.
 • Heeft ervaring als projectleider binnen een politieke organisatie.
 • Heeft relevante ervaring als projectleider voor de aanpak van jongeren met schulden.
 • Kan de medewerkers uit het projectteam goed coachen.
 • Kent en snapt het politieke speelveld en weet hierin op een correcte manier te manoeuvreren.

Interviewplanning

De gesprekken vinden in week 21 of 22 plaats. Afhankelijk van hoe de coronamaatregelen op dat moment zijn, vinden de gesprekken op kantoor danwel digitaal plaats.

Toelichting op rooster

in 2020 16 uur per week, in 2021 8 uur per week.

 

Eisen

Opleiding

De kandidaat beschikt over een WO-diploma. Dit blijkt uit het CV.

Ervaring

De kandidaat heeft minimaal één jaar in de afgelopen drie jaar werkervaring opgedaan op het gebied van schuldhulpverlening binnen een publiekrechtelijke organisatie en op het terrein van projectleiderschap binnen het sociaal domein. Dit blijkt uit het CV.

Startdatum

De kandidaat kan op 1 juni 2020 in deze opdracht starten voor de gestelde uren. Dit blijkt uit de offerte/het CV.

 

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 20 %

Ervaring schuldhulpverlening

De kandidaat heeft blijkens het CV recente werkervaring op het beleidsterrein van schuldhulpverlening.
 • Ervaring met schuldhulpverlening (10 %)
 • Werkervaring schuldhulpverlening bij de doelgroep jongeren (20 %)
Weging: 20 %

Ervaring projectleiderschap

De kandidaat heeft blijkens het CV recente werkervaring opgedaan op het gebied van projectleiderschap binnen het sociaal domein.
 • Ervaring als projectleider (10 %)
 • Ervaring als projectleider voor schuldhulpverlening (20 %)
 • - Ervaring als projectleider voor schuldhulpverlening, specifiek gericht op jongeren (30 %)
Weging: 30 %

Politiek/bestuurlijke ervaring

De kandidaat heeft blijkens het CV ervaring met het werken in een politiek/bestuurlijke omgeving.
 • 1-7 jaar ervaring (5 %)
 • > 7 jaar ervaring (10 %)

Additional Info

 • plaats: Oss
 • duur: 20 maanden
Read 266 times Last modified on donderdag, 10 september 2020 14:10