OverheidZZP zoekt voor de gemeente Arnhem een projectleider (verandermanagement en ICT) voor het digitaliseren van de aanvraag naar werk.

2 dagen per week en gedurende 12 maanden. Enige aanvullende informatie is nog bij ons opvraagbaar.

 

  1. Aanleiding (context) van de opdracht:


Nederland digitaliseert nog steeds in een rap tempo. Het is ook aan de gemeente om op die
verwachting aan te sluiten. Daarnaast ondersteunt goede digitalisering ook bij het verlichten
van administratieve lasten voor regisseurs ea.
Een inwoner met een ondersteuningsvraag, waarbij een vraag naar inkomensondersteuning als een
vraag naar werk wordt beschouwd, kan zich normaliter fysiek en inmiddels ook online melden.
Vooraf wordt informatie gevraagd mee te nemen om zo snel mogelijk tot beoordeling te komen. Het
komt vaker voor dat de informatie nog niet compleet is en een tweede gesprek moet volgen. Of dat
er nog geen recht is (50%). Op doelmatigheid wordt geen informatieuitvraag vooraf gedaan. Deze
wijze kent een aantal knelpunten:
Het klantbeeld is veelal niet vooraf compleet, hierdoor zijn vaak extra contactmomenten nodig;
Veel inwoners hebben geen recht op levensonderhoud, daarvoor is niet altijd direct een
afspraak nodig om dat mede te delen;
Rondom een aanpak voor een route naar werk wordt geen beeld uitgevraagd.
De centrale vraag is op welke wijze Werk en Inkomen het aanvraagproces naar werk kan
digitaliseren, zodanig dat inwoners weten waar ze aan toe zijn en de administratieve lasten voor
regisseurs ea verlichten?.

Wat is het beoogde opdrachtresultaat?

Richting inwoners bieden we een digitaal kanaal voor een aanvraag naar werk; Tevens krijgt
de inwoners door digitale toetsing sneller uitsluitsel over zijn verdere traject;
Voor medewerkers geldt dat zij efficiënter kunnen werken door het verlichten van
de administratieve last rondom het aanvraagproces;
De gemiddelde gesprekstijd voor het beoordelingsgesprek (rechtmatigheid/ doelmatigheid/
actieplan) is korter omdat het gesprek gerichter kan worden kan worden ingestoken;
Door meer aanvragen digitaal, kan thuiswerken in deze Corona tijd beter gefaciliteerd
worden. Zal het poortpoces aanzienlijk optimaliseren en professionaliseren.

 

Wanneer is de verwachte start van de opdracht?

Projectvoorbereiding: Q4 2020 / Q1 2021
Projectstart op: Q2 2021
Gereed op: Q2 2022Opdrachtomschrijving

Wat is de verwachte einddatum van de opdracht?
Q2 2022

Wat is de beoogde inzet (in uren) van de projectmanager?

12 maanden, 2 dagen in de week

 

Wat voor type projectmanager wordt gevraagd?

Dit project is een onderdeel van de organisatieontwikkeling WenI in het kader. De implementatie van
de Digitale aanvraag netwerk vraagt o.a. van medewerkers WenI, bedrijfsvoering WenI, functioneel
beheer, privacy, communicatie en ICT veel tijd om tot goede implementatie te komen. Zij zullen
vooral het teamvormen. In de drukke tijden zal de projectmanager zich moeten weten te bewegen in
het organiseren van het project en de voortgang daarop.
In het grote plaatje (richting) is wel helder wat het eindresultaat moet zijn. Op de uitwerking
(inrichting), zoals organisatie en proces, is nadere uitwerking en afstemming nodig vanuit project.
Daarbij is er een sterke afhankelijkheid van de verandertrajecten die rondom het poort- en
hoofdproces lopen. Dit moet de projectleider feilloos kunnen begeleiden al dan niet met inkoop
ondersteuning. Wat betreft de technische route is deze op het oog, maar verdient nog verder
uitwerking. Wij hebben als gemeente nog geen ervaring met een dergelijke implementatie.
Van de projectmanager voor dit project wordt verwacht dat deze kan verbinden (afstemming met
andere projecten), doortastend is, doorzettingsvermogen heeft en de materie kan begrijpen om deze
te vertalen naar acties die door de projectmedewerkers en leveranciers uitgevoerd dienen te
worden. Hierbij beschouwen we ICT de Connectie ook als leverancier.
Gevraagde competenties en vaardigheden:
Leiderschap: Proactief, coachend, verbindend
Management: Systematisch en resultaatgericht werken; Management bekwaam;
Expertise: afdoende om de ICT te volgen en afdoende voor veranderkundige beweging te
initiëren; de PM heeft een helder beeld bij het proces rondom participatie en kan
verbetering aandragen;
Attitude: Flexibel, doorzettingsvermogen, enthousiasme,
improvisatievermogen, stressbestendigheid

Projectleider digitaliseren aanvraag naar werk

OverheidZZP zoekt voor de gemeente Arnhem een projectleider (verandermanagement en ICT) voor het digitaliseren van de aanvraag naar werk.

2 dagen per week en gedurende 12 maanden. Enige aanvullende informatie is nog bij ons opvraagbaar.

 

  1. Aanleiding (context) van de opdracht:


Nederland digitaliseert nog steeds in een rap tempo. Het is ook aan de gemeente om op die
verwachting aan te sluiten. Daarnaast ondersteunt goede digitalisering ook bij het verlichten
van administratieve lasten voor regisseurs ea.
Een inwoner met een ondersteuningsvraag, waarbij een vraag naar inkomensondersteuning als een
vraag naar werk wordt beschouwd, kan zich normaliter fysiek en inmiddels ook online melden.
Vooraf wordt informatie gevraagd mee te nemen om zo snel mogelijk tot beoordeling te komen. Het
komt vaker voor dat de informatie nog niet compleet is en een tweede gesprek moet volgen. Of dat
er nog geen recht is (50%). Op doelmatigheid wordt geen informatieuitvraag vooraf gedaan. Deze
wijze kent een aantal knelpunten:
Het klantbeeld is veelal niet vooraf compleet, hierdoor zijn vaak extra contactmomenten nodig;
Veel inwoners hebben geen recht op levensonderhoud, daarvoor is niet altijd direct een
afspraak nodig om dat mede te delen;
Rondom een aanpak voor een route naar werk wordt geen beeld uitgevraagd.
De centrale vraag is op welke wijze Werk en Inkomen het aanvraagproces naar werk kan
digitaliseren, zodanig dat inwoners weten waar ze aan toe zijn en de administratieve lasten voor
regisseurs ea verlichten?.

Wat is het beoogde opdrachtresultaat?

Richting inwoners bieden we een digitaal kanaal voor een aanvraag naar werk; Tevens krijgt
de inwoners door digitale toetsing sneller uitsluitsel over zijn verdere traject;
Voor medewerkers geldt dat zij efficiënter kunnen werken door het verlichten van
de administratieve last rondom het aanvraagproces;
De gemiddelde gesprekstijd voor het beoordelingsgesprek (rechtmatigheid/ doelmatigheid/
actieplan) is korter omdat het gesprek gerichter kan worden kan worden ingestoken;
Door meer aanvragen digitaal, kan thuiswerken in deze Corona tijd beter gefaciliteerd
worden. Zal het poortpoces aanzienlijk optimaliseren en professionaliseren.

 

Wanneer is de verwachte start van de opdracht?

Projectvoorbereiding: Q4 2020 / Q1 2021
Projectstart op: Q2 2021
Gereed op: Q2 2022Opdrachtomschrijving

Wat is de verwachte einddatum van de opdracht?
Q2 2022

Wat is de beoogde inzet (in uren) van de projectmanager?

12 maanden, 2 dagen in de week

 

Wat voor type projectmanager wordt gevraagd?

Dit project is een onderdeel van de organisatieontwikkeling WenI in het kader. De implementatie van
de Digitale aanvraag netwerk vraagt o.a. van medewerkers WenI, bedrijfsvoering WenI, functioneel
beheer, privacy, communicatie en ICT veel tijd om tot goede implementatie te komen. Zij zullen
vooral het teamvormen. In de drukke tijden zal de projectmanager zich moeten weten te bewegen in
het organiseren van het project en de voortgang daarop.
In het grote plaatje (richting) is wel helder wat het eindresultaat moet zijn. Op de uitwerking
(inrichting), zoals organisatie en proces, is nadere uitwerking en afstemming nodig vanuit project.
Daarbij is er een sterke afhankelijkheid van de verandertrajecten die rondom het poort- en
hoofdproces lopen. Dit moet de projectleider feilloos kunnen begeleiden al dan niet met inkoop
ondersteuning. Wat betreft de technische route is deze op het oog, maar verdient nog verder
uitwerking. Wij hebben als gemeente nog geen ervaring met een dergelijke implementatie.
Van de projectmanager voor dit project wordt verwacht dat deze kan verbinden (afstemming met
andere projecten), doortastend is, doorzettingsvermogen heeft en de materie kan begrijpen om deze
te vertalen naar acties die door de projectmedewerkers en leveranciers uitgevoerd dienen te
worden. Hierbij beschouwen we ICT de Connectie ook als leverancier.
Gevraagde competenties en vaardigheden:
Leiderschap: Proactief, coachend, verbindend
Management: Systematisch en resultaatgericht werken; Management bekwaam;
Expertise: afdoende om de ICT te volgen en afdoende voor veranderkundige beweging te
initiëren; de PM heeft een helder beeld bij het proces rondom participatie en kan
verbetering aandragen;
Attitude: Flexibel, doorzettingsvermogen, enthousiasme,
improvisatievermogen, stressbestendigheid

Reageren

Reageer eenvoudig op deze opdracht via ons sollicitatieportaal of mail naar info@overheidzzp.nl
Vermeld de opdracht en voeg uw CV en motivatiebrief als bijlagen toe.

Sluit aan bij ons netwerk

Ontvang de nieuwsbrief