Skip to main content

OverheidZZP zoekt voor de Nationaal Coördinator verschillende projectmanagers.

Standplaats = Hoogeveen/Thuis
32-36 uur per week voor tenminste 6 maanden.
Indicatief uurtarief ZZP: €90-€95

Opdrachtgever
Nationaal Coördinator Groningen
In Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Daarom werkt
Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aan het onderzoeken en versterken van gebouwen in het
aardbevingsgebied. Het gaat om preventief versterken. Zo kunnen bewoners en gebruikers het
gebouw veilig verlaten bij een zware aardbeving. NCG werkt hiervoor samen met de zeven
gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en het Rijk.

Afdeling Realisatie
De Afdeling Realisatie is verantwoordelijk voor het uitvoeren of laten uitvoeren van projecten op
het gebied van de versterking. Adressen die uitvoerings-gereed zijn op basis van het
versterkingsbesluit, worden hier daadwerkelijk gerealiseerd en opgeleverd. Dat gebeurt door twee
teams.

Team Projectleiding
Team Projectleiding is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de versterkingen aan alle
aangewezen projecten/adressen, inclusief het leveren van nazorg aan bewoners. Dit gebeurt met
behulp van bouwbedrijven en aannemers. Team Toezicht & Ondersteuning verzorgt het aanleveren
van een genormeerde adequate projectondersteuning op aanvraag van de projectleiding.
Daarnaast houdt dit team toezicht op de werkzaamheden van betrokken marktpartijen.

Omschrijving en doel van de functie
De Projectmanager is verantwoordelijk voor alle aspecten van het project, waaronder begroting,
financiën, techniek, organisatie, contractmanagement, verificatie en validatie, risicobeheersing,
projectbewaking, kwaliteit en planning ter realisatie van de in de projectopdracht opgenomen te
versterken gebouwen, samen met de gebiedsmanager voor informatie naar de bewoner.

Plaats in de organisatie
De Projectmanager behoort tot het team Projectleiding. De Projectmanager wordt hiërarchisch en
functioneel aangestuurd door de Teamleider Projectleiding en geeft functioneel leiding aan de leden
van de onder hem vallende projectteams.

Activiteiten
• Realiseren van versterkingsbesluit op het pand of cluster van panden die onder het project valt.
• Zorgen dat de juiste mensen betrokken worden bij het project.
• Rapporteren over de voortgang en realisatie van project.
• Verantwoordelijk voor het opbouwen en de bemensing van de projectorganisatie en het tijdig
aanhalen van specialisaties.
• Verantwoordelijk voor het opstellen van plannen van aanpak met ramingen of begrotingen voor
de intentie-, initiatief- en uitvoeringsfase van projecten zodat zij vastgesteld kunnen worden.
• Verantwoordelijk voor een of meerdere projecten.

Ten aanzien van de genoten opleiding en de (werk-) ervaring gelden de volgende eisen:
• HBO+ werk- en denkniveau en minimaal een relevante afgeronde HBO-opleiding.
• Relevante ervaring in complexe projecten/programma’s en daarin aantoonbaar succesvol.
• Aansturen van samengestelde projecten/programma’s.
• Aantoonbare ervaring met sturen op resultaten en uitvoeringsprojecten.

De medewerker heeft daarnaast kennis van en inzicht in:
• Projectmanagement; programmamanagement.
• Onderhandelen, managementvaardigheden, bedrijfsvoering (financieel en
informatievoorziening), risicomanagement, risicoanalyse.
• Opereren in politiek/bestuurlijke omgeving.
• Inkoop- en contractmanagement.
• Financieel projectmanagement.

De medewerker beschikt over de volgende competenties:
• aansturen-groep
• bestuurssensitiviteit
• creativiteit
• integriteit
• motiveren
• netwerken
• omgevingsbewustzijn
• plannen-en-organiseren
• reflecteren op eigen handelen
• resultaatgerichtheid
• samenwerken

Projectmanager

OverheidZZP zoekt voor de Nationaal Coördinator verschillende projectmanagers.

Standplaats = Hoogeveen/Thuis
32-36 uur per week voor tenminste 6 maanden.
Indicatief uurtarief ZZP: €90-€95

Opdrachtgever
Nationaal Coördinator Groningen
In Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Daarom werkt
Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aan het onderzoeken en versterken van gebouwen in het
aardbevingsgebied. Het gaat om preventief versterken. Zo kunnen bewoners en gebruikers het
gebouw veilig verlaten bij een zware aardbeving. NCG werkt hiervoor samen met de zeven
gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en het Rijk.

Afdeling Realisatie
De Afdeling Realisatie is verantwoordelijk voor het uitvoeren of laten uitvoeren van projecten op
het gebied van de versterking. Adressen die uitvoerings-gereed zijn op basis van het
versterkingsbesluit, worden hier daadwerkelijk gerealiseerd en opgeleverd. Dat gebeurt door twee
teams.

Team Projectleiding
Team Projectleiding is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de versterkingen aan alle
aangewezen projecten/adressen, inclusief het leveren van nazorg aan bewoners. Dit gebeurt met
behulp van bouwbedrijven en aannemers. Team Toezicht & Ondersteuning verzorgt het aanleveren
van een genormeerde adequate projectondersteuning op aanvraag van de projectleiding.
Daarnaast houdt dit team toezicht op de werkzaamheden van betrokken marktpartijen.

Omschrijving en doel van de functie
De Projectmanager is verantwoordelijk voor alle aspecten van het project, waaronder begroting,
financiën, techniek, organisatie, contractmanagement, verificatie en validatie, risicobeheersing,
projectbewaking, kwaliteit en planning ter realisatie van de in de projectopdracht opgenomen te
versterken gebouwen, samen met de gebiedsmanager voor informatie naar de bewoner.

Plaats in de organisatie
De Projectmanager behoort tot het team Projectleiding. De Projectmanager wordt hiërarchisch en
functioneel aangestuurd door de Teamleider Projectleiding en geeft functioneel leiding aan de leden
van de onder hem vallende projectteams.

Activiteiten
• Realiseren van versterkingsbesluit op het pand of cluster van panden die onder het project valt.
• Zorgen dat de juiste mensen betrokken worden bij het project.
• Rapporteren over de voortgang en realisatie van project.
• Verantwoordelijk voor het opbouwen en de bemensing van de projectorganisatie en het tijdig
aanhalen van specialisaties.
• Verantwoordelijk voor het opstellen van plannen van aanpak met ramingen of begrotingen voor
de intentie-, initiatief- en uitvoeringsfase van projecten zodat zij vastgesteld kunnen worden.
• Verantwoordelijk voor een of meerdere projecten.

Ten aanzien van de genoten opleiding en de (werk-) ervaring gelden de volgende eisen:
• HBO+ werk- en denkniveau en minimaal een relevante afgeronde HBO-opleiding.
• Relevante ervaring in complexe projecten/programma’s en daarin aantoonbaar succesvol.
• Aansturen van samengestelde projecten/programma’s.
• Aantoonbare ervaring met sturen op resultaten en uitvoeringsprojecten.

De medewerker heeft daarnaast kennis van en inzicht in:
• Projectmanagement; programmamanagement.
• Onderhandelen, managementvaardigheden, bedrijfsvoering (financieel en
informatievoorziening), risicomanagement, risicoanalyse.
• Opereren in politiek/bestuurlijke omgeving.
• Inkoop- en contractmanagement.
• Financieel projectmanagement.

De medewerker beschikt over de volgende competenties:
• aansturen-groep
• bestuurssensitiviteit
• creativiteit
• integriteit
• motiveren
• netwerken
• omgevingsbewustzijn
• plannen-en-organiseren
• reflecteren op eigen handelen
• resultaatgerichtheid
• samenwerken

Reageren

Reageer eenvoudig op deze opdracht via ons sollicitatieportaal of mail naar info@overheidzzp.nl
Vermeld de opdracht en voeg uw CV en motivatiebrief als bijlagen toe.