Manager Financiën, Inkoop en Contractbeheer

Waterschap Zuid-Holland

36 uur/week

Startdatum 1 juli 2022 (6mnd met opties tot 2x verlengen met 6 maanden)

Deadline 1 juni 9:00 uur

CV-eisen: Cv (3 a4 max) voorzien van tenminste 2 referenten (met contactgegevens) en separate motivatiebrief (gericht op de functie-eisen en wensen) beide in word.


Afdelingsmanager FIC
Als afdelingsmanager FIC ben je resultaatgericht, organisatorisch sterk, sensitief in een complexe ambtelijke en bestuurlijke omgeving en gemotiveerd om processen en dienstverlening steeds te verbeteren. Je bent een ervaren manager met een financiële achtergrond en hebt primair een coachende leiderschapsstijl. Daarbij ben je in staat om zo nodig meerdere leiderschapsstijlen flexibel toe te passen.

De afdeling FIC heeft als belangrijkste doelstelling dat de financiële processen in de organisatie goed lopen en dat inkoop en contractbeheer goed op orde zijn. Als manager zorg je dat de afdeling optimaal haar werk kan doen en zo bijdraagt aan een soepel draaiende organisatie. Daarbij zijn klantgerichte dienstverlening, adequate informatievoorziening en goede onderlinge samenwerking cruciaal. De afdeling staat voor de opgave om zijn processen en dienstverlening verder te versterken. Het kwaliteitsniveau van de afdeling moet daartoe omhoog en de individuele medewerkers moeten daarin worden gecoacht. Je daagt je medewerkers uit om verantwoordelijkheid te nemen en te excelleren. Daar komt bij dat binnen de afdeling nadrukkelijk aandacht moet worden besteed aan de verbetering van de onderlinge samenwerking en communicatie. Dit zijn belangrijke opdrachten voor de tijdelijke afdelingsmanager.

Onder jouw verantwoordelijkheden vallen onder meer:

 • De begroting, bestuursrapportage, jaarstukken en strategische investeringsagenda;
 • De financiële informatievoorziening;
 • Beleid en advies op het gebied van financiën, inkoop en verzekeringen in het algemeen en op het gebied van begrotingssystematiek, kostenverdeling en -toedeling en meerjarige financiële strategie in relatie tot grootschalige investeringen in de waterketen in het bijzonder;
 • Inkoopondersteuning en coördinatie op contractbeheer;
 • Accountbeheer belastingkantoor en de financiële administratie.

Functie-eisen:

 • Gemiddeld 36u/week beschikbaar per 1-7-2022
 • Een HBO-diploma in de richting van Financiën.
 • Minimaal tien (10) jaar aantoonbare werkervaring in een bij een vergelijkbare organisatie met dezelfde grootte afdeling in een leidinggevende rol;
 • Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring binnen een politiek/bestuurlijke organisatie in een leidinggevende positie;
 • Aantoonbare werkervaring met de aansturing van veranderprocessen en cultuuropgaves in een leidinggevende rol.

Competenties:
Uit de door u ingediende motivatie (en het matchgesprek) blijken minimaal de onderstaande competenties, die voor deze functie als belangrijk zijn:

 • Kwaliteit- en normbewustzijn: Is zich ervan bewust dat systemen, procedures, processen en producten betrouwbaar en van hoog kwaliteitsniveau dienen te zijn, conform het kwaliteitsbeleid van het waterschap, en streeft voortdurend naar kwaliteitsverbetering. Is zich bewust van de normen en standaarden waaraan processen moeten voldoen.
 • Samenwerkingsvermogen (werken in team/groepsverband): Is in staat om samen met personen van verschillende disciplines en culturele achtergronden (in team of groepsverband) gericht naar resultaten te werken.
 • Organisatie sensitiviteit: Kunnen onderkennen van de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op (onderdelen van) de organisatie. Kunnen onderkennen van het belang van en anticiperen op gebeurtenissen die van invloed zijn op het bestaande beleid en handelen van politiek/bestuurlijk verantwoordelijken.
 • Bestuurssensitiviteit: Kunnen onderkennen van het belang van en anticiperen op gebeurtenissen die van invloed zijn op het bestaande beleid en handelen van politiek/bestuurlijk verantwoordelijken.


Functie-wensen:

 • Aantoonbare werkervaring met het BBV (besluit, begroting en verantwoording) voor waterschappen.
 • Aantoonbare werkervaring met de toepassing van ZBB-technieken (Zero Base Budgeting).

Manager Financiën, Inkoop en Contractbeheer

Manager Financiën, Inkoop en Contractbeheer

Waterschap Zuid-Holland

36 uur/week

Startdatum 1 juli 2022 (6mnd met opties tot 2x verlengen met 6 maanden)

Deadline 1 juni 9:00 uur

CV-eisen: Cv (3 a4 max) voorzien van tenminste 2 referenten (met contactgegevens) en separate motivatiebrief (gericht op de functie-eisen en wensen) beide in word.


Afdelingsmanager FIC
Als afdelingsmanager FIC ben je resultaatgericht, organisatorisch sterk, sensitief in een complexe ambtelijke en bestuurlijke omgeving en gemotiveerd om processen en dienstverlening steeds te verbeteren. Je bent een ervaren manager met een financiële achtergrond en hebt primair een coachende leiderschapsstijl. Daarbij ben je in staat om zo nodig meerdere leiderschapsstijlen flexibel toe te passen.

De afdeling FIC heeft als belangrijkste doelstelling dat de financiële processen in de organisatie goed lopen en dat inkoop en contractbeheer goed op orde zijn. Als manager zorg je dat de afdeling optimaal haar werk kan doen en zo bijdraagt aan een soepel draaiende organisatie. Daarbij zijn klantgerichte dienstverlening, adequate informatievoorziening en goede onderlinge samenwerking cruciaal. De afdeling staat voor de opgave om zijn processen en dienstverlening verder te versterken. Het kwaliteitsniveau van de afdeling moet daartoe omhoog en de individuele medewerkers moeten daarin worden gecoacht. Je daagt je medewerkers uit om verantwoordelijkheid te nemen en te excelleren. Daar komt bij dat binnen de afdeling nadrukkelijk aandacht moet worden besteed aan de verbetering van de onderlinge samenwerking en communicatie. Dit zijn belangrijke opdrachten voor de tijdelijke afdelingsmanager.

Onder jouw verantwoordelijkheden vallen onder meer:

 • De begroting, bestuursrapportage, jaarstukken en strategische investeringsagenda;
 • De financiële informatievoorziening;
 • Beleid en advies op het gebied van financiën, inkoop en verzekeringen in het algemeen en op het gebied van begrotingssystematiek, kostenverdeling en -toedeling en meerjarige financiële strategie in relatie tot grootschalige investeringen in de waterketen in het bijzonder;
 • Inkoopondersteuning en coördinatie op contractbeheer;
 • Accountbeheer belastingkantoor en de financiële administratie.

Functie-eisen:

 • Gemiddeld 36u/week beschikbaar per 1-7-2022
 • Een HBO-diploma in de richting van Financiën.
 • Minimaal tien (10) jaar aantoonbare werkervaring in een bij een vergelijkbare organisatie met dezelfde grootte afdeling in een leidinggevende rol;
 • Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring binnen een politiek/bestuurlijke organisatie in een leidinggevende positie;
 • Aantoonbare werkervaring met de aansturing van veranderprocessen en cultuuropgaves in een leidinggevende rol.

Competenties:
Uit de door u ingediende motivatie (en het matchgesprek) blijken minimaal de onderstaande competenties, die voor deze functie als belangrijk zijn:

 • Kwaliteit- en normbewustzijn: Is zich ervan bewust dat systemen, procedures, processen en producten betrouwbaar en van hoog kwaliteitsniveau dienen te zijn, conform het kwaliteitsbeleid van het waterschap, en streeft voortdurend naar kwaliteitsverbetering. Is zich bewust van de normen en standaarden waaraan processen moeten voldoen.
 • Samenwerkingsvermogen (werken in team/groepsverband): Is in staat om samen met personen van verschillende disciplines en culturele achtergronden (in team of groepsverband) gericht naar resultaten te werken.
 • Organisatie sensitiviteit: Kunnen onderkennen van de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op (onderdelen van) de organisatie. Kunnen onderkennen van het belang van en anticiperen op gebeurtenissen die van invloed zijn op het bestaande beleid en handelen van politiek/bestuurlijk verantwoordelijken.
 • Bestuurssensitiviteit: Kunnen onderkennen van het belang van en anticiperen op gebeurtenissen die van invloed zijn op het bestaande beleid en handelen van politiek/bestuurlijk verantwoordelijken.


Functie-wensen:

 • Aantoonbare werkervaring met het BBV (besluit, begroting en verantwoording) voor waterschappen.
 • Aantoonbare werkervaring met de toepassing van ZBB-technieken (Zero Base Budgeting).

Reageren

Reageer eenvoudig op deze opdracht via ons sollicitatieportaal of mail naar info@overheidzzp.nl
Vermeld de opdracht en voeg uw CV en motivatiebrief als bijlagen toe.

Sluit aan bij ons netwerk

Ontvang de nieuwsbrief