Gezocht Interim manager Economie, Cultuur en Stadspromotie voor de gemeente Schiedam. (Let op alleen detachering mogelijk!)

Beoogde startdatum betreft 18 juli. Omvang van de opdracht is fulltime (36u week) waarvan zoveel mogelijk op locatie. 
Doorlooptijd in elk geval tot einde jaar, mogelijk langer. 

Team Economie, Cultuur & Stadspromotie
Het team omvat de portefeuilles economie, bedrijventerreinen, binnenstad, cultuur/monumenten, stadspromotie/stadsmarketing, toerisme en evenementen.

Binnen het team staat het versterken van het vestigingsklimaat van Schiedam centraal. We brengen de economische ontwikkeling in onze stad verder. Ook willen we ervoor zorgen dat iedereen in Schiedam goed kan wonen, verblijven en werken. Daarbij maken we gebruik van het bijzondere DNA van Schiedam: een monumentale binnenstad, sterke ondernemersmentaliteit, brede culturele voorzieningen en vele evenementen en activiteiten. Het team is extern gericht en kent diverse belangrijke accounts en contacten.

Wij werken opgavegericht en resultaatgericht. In samenwerking met onze omgeving boeken wij concrete resultaten. We zijn extern gericht.

De manager zorgt ervoor dat de zelfstandig werkende medewerkers tot bloei komen, hun inzet kunnen plegen en dat de producten vanuit de verschillende disciplines vanuit integraliteit tot concrete resultaten in de samenleving leiden. Daarnaast geeft de manager de integrale samenwerking vorm binnen Schiedam over de beleidsvelden en de uitvoeringsprogramma’s.

Profiel manager
Personeel teamplayer, mensgericht, draagt zorg voor kwalitatief en kwantitatief evenwicht in de personeelssterkte. Empathisch, gevoel voor humor.

Inhoud, stuurt en denkt en acteert op hoofdlijnen, bewaakt het proces en begrijpt de inhoud. Fungeert als sparringpartner en denkt strategisch mee. Resultaatgericht!

Organiseren bestuurlijk sensitief, gestructureerde werker, legt verbanden tussen vakgebieden binnen gehele gemeente, is een boegbeeld voor het team in de overleggen met directie en management, weet op welk podium te schitteren en wanneer het podium aan anderen is, resultaatgericht, daadkrachtig, inspirator, zorgt – wanneer nodig - bestuurlijk voor doorzettingskracht.

Specifieke opgaven van en met het team in 2022:
Nieuw college: Positioneren team ten opzichte van het nieuwe college, samen met het team vertalen van collegeprogramma naar teamdoelen op basis van beleid. Opstarten en kennismaking met nieuwe portefeuillehouder(s) en maken van werkafspraken.

Belangrijke bestuurlijke processen: Voor de programma’s Economie en Binnenstad moeten nieuwe Uitvoeringsprogramma’s worden vastgesteld, waarbij ook de financiële kaders voor het beleid opnieuw worden bepaald. We werken aan voorstellen voor Coronaherstel voor de cultuursector. De interim-teamleider heeft oog voor dit belangrijke bestuurlijke proces en weet het team goed te positioneren bij de nieuwe portefeuillehouders.

Opgaven werkvoorraad team: Op basis van de nieuwe Uitvoeringsprogramma’s is het binnen sommige vakgroepen noodzakelijk om taken en rollen onderling opnieuw te definiëren. Dit hangt ook samen met personele wisselingen (formatie) en individuele wensen voor persoonlijke ontwikkeling én met ervaren werkdruk. De interim-teamleider organiseert met de collega’s een proces en komt samen met de collega’s tot een realistische taakverdeling en individuele werkvoorraad. Hierbij is ook aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en Dit landt in een nieuwe teamplan.

Functie-eisen (hier moet u aan voldoen):

 • Tenminste HBO niveau
 • Het betreft tijdelijke invulling van een reguliere functie bij de gemeente. De opdracht leent zich daarom niet voor invulling op zzp-basis. U kunt zich door OverheidZZP laten detacheren
 • Recente gemeentelijke ervaring als manager
 • Aantoonbare kennis op het gebied van economische ontwikkeling

Wensen:

 • De gesprekken vinden plaats op dinsdag 12 juli tussen 15.00 en 17.00 uur. op het stadskantoor in Schiedam
 • De kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan worden getoetst in een persoonlijk gesprek. - een zeer goed ontwikkelde "menskant"/aandacht voor de medewerkers in het team - goed kunnen luisteren - goede sparringpartner voor de medewerkers - inspirerend - feeling voor de beleidsmatige kant van de managersrol en niet alleen operationeel gericht - teamplayer - empathisch - bestuurlijk sensitief - gestructureerde werker - legt verbanden tussen vakgebieden binnen gehele gemeente - weet op welk podium te schitteren en wanneer het podium aan anderen is - resultaatgericht - daadkrachti

 

 

Interim Manager Economie, Cultuur en Stadspromotie (alleen detachering!)

 Gezocht Interim manager Economie, Cultuur en Stadspromotie voor de gemeente Schiedam. (Let op alleen detachering mogelijk!)

Beoogde startdatum betreft 18 juli. Omvang van de opdracht is fulltime (36u week) waarvan zoveel mogelijk op locatie. 
Doorlooptijd in elk geval tot einde jaar, mogelijk langer. 

Team Economie, Cultuur & Stadspromotie
Het team omvat de portefeuilles economie, bedrijventerreinen, binnenstad, cultuur/monumenten, stadspromotie/stadsmarketing, toerisme en evenementen.

Binnen het team staat het versterken van het vestigingsklimaat van Schiedam centraal. We brengen de economische ontwikkeling in onze stad verder. Ook willen we ervoor zorgen dat iedereen in Schiedam goed kan wonen, verblijven en werken. Daarbij maken we gebruik van het bijzondere DNA van Schiedam: een monumentale binnenstad, sterke ondernemersmentaliteit, brede culturele voorzieningen en vele evenementen en activiteiten. Het team is extern gericht en kent diverse belangrijke accounts en contacten.

Wij werken opgavegericht en resultaatgericht. In samenwerking met onze omgeving boeken wij concrete resultaten. We zijn extern gericht.

De manager zorgt ervoor dat de zelfstandig werkende medewerkers tot bloei komen, hun inzet kunnen plegen en dat de producten vanuit de verschillende disciplines vanuit integraliteit tot concrete resultaten in de samenleving leiden. Daarnaast geeft de manager de integrale samenwerking vorm binnen Schiedam over de beleidsvelden en de uitvoeringsprogramma’s.

Profiel manager
Personeel teamplayer, mensgericht, draagt zorg voor kwalitatief en kwantitatief evenwicht in de personeelssterkte. Empathisch, gevoel voor humor.

Inhoud, stuurt en denkt en acteert op hoofdlijnen, bewaakt het proces en begrijpt de inhoud. Fungeert als sparringpartner en denkt strategisch mee. Resultaatgericht!

Organiseren bestuurlijk sensitief, gestructureerde werker, legt verbanden tussen vakgebieden binnen gehele gemeente, is een boegbeeld voor het team in de overleggen met directie en management, weet op welk podium te schitteren en wanneer het podium aan anderen is, resultaatgericht, daadkrachtig, inspirator, zorgt – wanneer nodig - bestuurlijk voor doorzettingskracht.

Specifieke opgaven van en met het team in 2022:
Nieuw college: Positioneren team ten opzichte van het nieuwe college, samen met het team vertalen van collegeprogramma naar teamdoelen op basis van beleid. Opstarten en kennismaking met nieuwe portefeuillehouder(s) en maken van werkafspraken.

Belangrijke bestuurlijke processen: Voor de programma’s Economie en Binnenstad moeten nieuwe Uitvoeringsprogramma’s worden vastgesteld, waarbij ook de financiële kaders voor het beleid opnieuw worden bepaald. We werken aan voorstellen voor Coronaherstel voor de cultuursector. De interim-teamleider heeft oog voor dit belangrijke bestuurlijke proces en weet het team goed te positioneren bij de nieuwe portefeuillehouders.

Opgaven werkvoorraad team: Op basis van de nieuwe Uitvoeringsprogramma’s is het binnen sommige vakgroepen noodzakelijk om taken en rollen onderling opnieuw te definiëren. Dit hangt ook samen met personele wisselingen (formatie) en individuele wensen voor persoonlijke ontwikkeling én met ervaren werkdruk. De interim-teamleider organiseert met de collega’s een proces en komt samen met de collega’s tot een realistische taakverdeling en individuele werkvoorraad. Hierbij is ook aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en Dit landt in een nieuwe teamplan.

Functie-eisen (hier moet u aan voldoen):

 • Tenminste HBO niveau
 • Het betreft tijdelijke invulling van een reguliere functie bij de gemeente. De opdracht leent zich daarom niet voor invulling op zzp-basis. U kunt zich door OverheidZZP laten detacheren
 • Recente gemeentelijke ervaring als manager
 • Aantoonbare kennis op het gebied van economische ontwikkeling

Wensen:

 • De gesprekken vinden plaats op dinsdag 12 juli tussen 15.00 en 17.00 uur. op het stadskantoor in Schiedam
 • De kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan worden getoetst in een persoonlijk gesprek. - een zeer goed ontwikkelde "menskant"/aandacht voor de medewerkers in het team - goed kunnen luisteren - goede sparringpartner voor de medewerkers - inspirerend - feeling voor de beleidsmatige kant van de managersrol en niet alleen operationeel gericht - teamplayer - empathisch - bestuurlijk sensitief - gestructureerde werker - legt verbanden tussen vakgebieden binnen gehele gemeente - weet op welk podium te schitteren en wanneer het podium aan anderen is - resultaatgericht - daadkrachti

 

 

Reageren

Reageer eenvoudig op deze opdracht via ons sollicitatieportaal of mail naar info@overheidzzp.nl
Vermeld de opdracht en voeg uw CV en motivatiebrief als bijlagen toe.

Sluit aan bij ons netwerk

Ontvang de nieuwsbrief